English version

Drie Koningen Diessen op herhaling voor Jasinga (januari 2008)

De winnende koning Gijs gaat op eigen houtje met de collectebus voor Jasinga rond.