English version

Drie Koningen Diessen op herhaling voor Jasinga (januari 2008)

Het Jeugdkoor van Diessen zingt voor alle aanwezigen in de Hercules als afsluiting van de gezellige middag.