English version

Vrijwilligersbijeenkomst (januari 2008)

Als de vrijwilligster Bep de cheque aangeboden krijgt is ze verbaasd en verrast.