English version

Vrijwilligersbijeenkomst (januari 2008)

Bij de afsluiting krijgt iedereen een overzicht van vacante vrijwilligerstaken uitgereikt.