English version

Yayaysan en Mondiale Bewustwording in Oisterwijk

Op zondag 11 december 2005 heeft de Stichting Yayasan Jasinga zich aan een breder publiek in Oisterwijk gepresenteerd. Onder de noemer “dromen van vrede en vrijheid” werd door de Stichting Oisterwijk Wereldwijd een vredesmarkt georganiseerd. Het vond plaats in Cultureel Centrum de Tiliander in Oisterwijk. Het doel van de markt was om een bijdrage te leveren aan de mondiale bewustwording van een breed publiek.

Verschillende organisaties namen deel aan de markt. Er waren informatiestands, activiteiten voor volwassenen en kinderen, verkoop van producten uit ontwikkelingslanden, workshops, en muziekoptredens. Het was de hele middag een komen en gaan van mensen en kinderen die rondsnuffelden bij de koopwaar, actief meededen aan workshops en spelletjes, luisterden en keken naar voorstellingen, en belangstellend de informatiestands bezochten. Onze kraam genoot ook veel belangstelling (zie foto’s). Enerzijds kregen wij vragen over onze stichting en de lopende projecten, en anderzijds kregen wij veel bemoedigende en positieve reacties.

Wij sloten met ons renovatieproject van het schooltje mooi aan op het thema van deze dag: dromen. Wij waren trots dat wij konden laten zien dat onze droom werkelijkheid wordt (het herbouwen van een schoolgebouw voor de kinderen in Jasinga). Wij konden vertellen dat met verenigde krachten en samengebrachte middelen het mogelijk is om dromen te realiseren. Els en Els, Edith en Liesbeth kijken met tevredenheid terug op deze dag.

Opbrengst

Vredesmarkt Mondiale Bewustwording in Oisterwijk in december 2005: 153,75 euro.

Verwerven van bredere bekendheid was het voornaamste doel van deze actie.

Foto's

Bekijk hier de foto's.