English version

Werkbezoek Jasinga juli 2008

Dit jaar reisden Els Geerts en Arnold Davies met de twee vrijwilligers Bep en Leo van Mierlo naar Jasinga af. Als hoogtepunt stond de officiële opening van het schoolgebouw van schooltje S.D. 04 op het programma. Dat werd een onvergetelijke ervaring. Maar ook de 20 huisbezoeken die Bep en Els gebracht hebben aan arme gezinnen waarvan de kinderen zo graag naar de middelbare school willen, hebben een diepe indruk achter gelaten. Eerste stappen voor een nieuw op te zetten project zijn gezet : een vorm van opvang en onderwijs voor gehandicapte kinderen in Jasinga. Het werkbezoek 2008 is niet alleen onvergetelijk maar ook vruchtbaar geweest. We kunnen op volle koers verder.

Dagen voorafgaand aan de opening

De twee dagen voorafgaand aan de opening werd er koortsachtig gewerkt aan het schoolgebouw. Een likje verf her en der, kleine reparaties, een schommel die nog gehangen moest worden, en er werd overal gepoetst. Het was ons duidelijk: alles moest er op de grote dag smetteloos uitzien. Tussen alle bedrijvigheid door nam men alle tijd om ons gastvrij te ontvangen, rond te leiden in het schoolgebouw, en ons voor te stellen aan 2 nieuwe krachten: Rudi de klusjesman en Edi de computerleraar (zie foto’s). En niemand werd nerveus…..nou ja wijzelf wel een beetje.

De dag voorafgaand aan de opening hebben Bep en Els nieuwe schooluniformen uitgedeeld aan alle schoolkinderen en aan het lerarenteam. Dat is een presentje van SYJ vooruitlopend op het 5 jarig jubileum van februari 2009. Ondanks dat het schoolvakantie was kwamen nagenoeg alle 174 leerlingen hun schooluniform met een spliksplinter nieuw paar schoenen afhalen. Ze gingen er geduldig voor in de rij staan in de hete tropenzon Alle kinderen kwamen persoonlijk naar voren om hun ole-ole (kadootje) van Bep of Els in ontvangst te nemen. En zoals de omgangsvormen in Indonesië vragen werden Bep en Els door alle kinderen persoonlijk bedankt met een handgroet. Met hun nieuwe pakkies zijn de kinderen klaar voor de grote dag van morgen! (zie foto’s).

De feestelijke opening op woensdag 9 juli 2008

Onze projectmanager Wim Duisters was voor deze bijzondere dag speciaal met zijn gezin uit Jakarta naar Jasinga gekomen om de opening bij te wonen. Naast Wim en zijn gezin waren er vele genodigden. De schooldirecteur had vooraanstaande ambtenaren genodigd. De afdeling Onderwijs was ruim vertegenwoordigd. En natuurlijk waren de aannemer, dhr. Hanafi, en de schenker van de grond, dhr. Tatang , genodigd voor deze gedenkwaardige dag. Daarnaast waren er natuurlijk ook ouders en kinderen.

Het programma van 9 juli voorzag in een officieel openingsgedeelte waarin toespraken gehouden werden. Naar Nederlandse maatstaven nam dit veel tijd in beslag, niets werd onbesproken gelaten, en iedereen vocht tegen de toenemende hitte. Daarna volgde de symbolische openingsceremonie door de onthulling van de plaque aan de voorkant van het schoolgebouw. Hiermee is het schoolgebouw en het perceel grond symbolisch over gedragen aan de school. Hierna was er de gelegenheid voor alle genodigden om het schoolgebouw en de inventaris te bezichtigen. Het computerlokaal oogstte de meeste bewondering. En naar goed Indonesisch gebruik was er tot slot een traditionele buffetlunch voor alle genodigden. Daar werd op informele wijze het project besproken en geroemd. Natuurlijk werd dit moment door overheidsambtenaren niet geschuwd om andere noodlijdende scholen onder onze aandacht te brengen. Enkele daarvan hebben we later bezocht om met eigen ogen de erbarmelijke situatie van de schoolgebouwen waar te nemen. Een van die scholen trok onze bijzondere aandacht omdat die in het gebied van Jasinga ligt waar wij actief zijn ( Pamagersari). Vele vriendelijke gezichten zijn die dag gepasseerd, vele hartelijke handdrukken zijn uitgewisseld, vele lovende woorden zijn gesproken, en vele dankbetuigingen zijn gegeven. Alles was tot in de puntjes voorbereid en geregisseerd: van de bekertjes drinkwater tot de geluidsinstallatie. Aan alles was gedacht. Wat die dag echter de meeste indruk op ons maakte was het vertrouwen en het krediet dat SYJ verworven heeft van de lokale overheid, het schoolteam en de bevolking. Iedereen droeg ons een warm hart toe en was dankbaar. Aan dat resultaat heeft onze projectmanager Wim Duisters natuurlijk een grote en onmisbare bijdrage geleverd. Drie opeenvolgende dagen na de opening op 9 juli heeft de lokale krant “Radar Bogor” ruim aandacht besteed aan de opening van het schooltje (zie nieuws pagina). Dat er in West-Java geen lagere school is die over zo’n veilig en mooi schoolgebouw met ruime voorzieningen beschikt heeft blijkbaar nieuwswaarde voor drie dagen.

Met de goede dingen komen echter ook de zorgen voor S.D.04. Want natuurlijk brengt een nieuw gebouw en moderne voorzieningen ook extra kosten met zich mee: groot en klein onderhoud om het gebouw op lange termijn veilig te stellen, salarissen van extra in te zetten personeel , toename stroomgebruik en dus hogere energiekosten. De kosten van het groot onderhoud neemt SYJ voor haar rekening. Het andere gedeelte moet door de school en de overheid geleverd worden. Ten gevolge van de nieuwbouw zijn de eetstalletjes voor de schoolkinderen verplaatst naar de openbare weg. Dit levert gevaarlijke verkeerssituaties op voor de kinderen en de weggebruikers. We hebben de schooldirecteur verzocht om een verzoek in te dienen bij de overheid om snelheidsremmers aan te laten brengen op de openbare weg.

Tevreden ….. nieuw project ?

Wij zijn ongelooflijk tevreden over ons werkbezoek aan Jasinga. Het is fijn om te zien dat alle gezamenlijke inspanningen van de afgelopen jaren zo’n prachtig resultaat opgeleverd heeft. Samen hebben we dat voor elkaar gebokst: projectmanager, aannemer, donateurs, sponsors, vrijwilligers, bestuursleden. Daar mogen we trots op zijn.

En nu een nieuw project? We hebben genoeg vragen gekregen vanuit Jasinga. Lees hierover meer bij Werkbezoek Nieuwe hulpvragen.